Avainasemassa myynnin johtaminen

Avainasemassa myynnin johtaminen

Myyntiorganisaation menestyksen takana on hyvä johtaminen! Tehdään yhdessä kestävä, kasvuun johtava muutos myyntiorganisaatiosi toiminnassa ja suorituskyvyssä.
Monimuoto-oppiminen

Monimuoto-oppiminen

Sekä avoimet että räätälöidyt valmennuksemme ovat tehokas ja toimiva yhdistelmä luokkahuonekohtaamista, verkkopohjaisia ohjelmia ja erilaisia tehtäviä. Ainutlaatuinen kehittämiskokonaisuus Suomen markkinoilla!
Kaikki räätälöitävissä!

Kaikki räätälöitävissä!

Myynti, johtaminen, vuorovaikutustaidot, toiminnan kehittäminen... Suunnittelemme ja toteutamme juuri sinun organisaatiollesi sopivan ratkaisun - sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Internationally - totta kai!

Internationally - totta kai!

Kansainvälinen kasvu, yhtenäinen myyntikulttuuri ja toimintatapa, kv-projektien pyörittäminen - you name it. Omat asiantuntijamme ja valmentajamme ympäri maailmaa ratkovat näitä päivittäin asiakkaidemme kanssa.
Kun kyse on myyntitoiminnan tehokkuudesta

Kun kyse on myyntitoiminnan tehokkuudesta

Myynnin kasvattaminen edellyttää inspiroivaa ihmisten johtamista, organisaation toiminnan tehostamista ja kaikkien asiakastyössä mukana olevien avainhenkilöiden tahdon ja taidon maksimoimista. Meillä on kyky laittaa jokainen myymään.
Yli miljoona kehitystarinaa!

Yli miljoona kehitystarinaa!

Kokemuksemme ja tuloksemme myynnin kasvun aikaansaajana 50 vuoden ajalta hakevat vertaistaan. Millaisen tarinan teemme sinun kanssasi?
Ostamisen muutos muutti myös B2B-myynnin

Ostamisen muutos muutti myös B2B-myynnin

Digitalisaatio, kanavat, keinovalikot, liidit kaupoiksi, asiakkuuksien hoito, uudistuminen… Myynnin maailma on muuttunut. Autamme sinua yhdistämään markkinointisi myynnin prosessiin - #kaikkimyy.

Taking Sales to a Higher Level

Takaisin

Rekisteriseloste

Tämä on rekisteriseloste henkilötietolain (523/99) 10 §:ssä säädetystä henkilörekisteristä, josta esitetään em. lainkohdan edellyttämät seuraavat tiedot:

1. Rekisterinpitäjä

Mercuri International Oy
Vaisalantie 2, 02130 Espoo
puh. 09 681 681
fax 09 6816 8333
e-mail mercuri@mercuri.fi
Y-tunnus: 1492955-8
Kotipaikka: Helsinki
 

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme (mercuri@mercuri.fi tai puh. 09 681 681) vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Mercuri International Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään osana asiakasrekisteriä asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen Mercurin International Oy:n (jälj. Mercuri) valmennuksista/tilaisuuksista ja muista Mercurin palveluista sekä Mercurin tuotteiden ja palveluiden mainontaan ja/tai suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen ryhmä koostuu mm. Mercurin toteuttamien/järjestämien valmennusten ja muiden tilaisuuksien osallistuneista henkilöistä, ja Mercurin verkkopalveluiden (wwwm.mercuri.fi ja/tai www.mercurikoulutus.fi) kautta jätetyistä tilaus-/ilmoittautumistiedoista.

Rekisteriin kootut tiedot ovat:

 • Nimi
 • Yritys ja asema
 • Puhelinnumerot (matkapuhelinnumero ja suora nro)
 • Osoitetiedot (työsähköposti ja -osoite
 • Valmennukset/tilaisuudet, joille henkilö on ilmoittautunut/osallistunut

Muita tietolähteitä ovat:

 • Rekisteröidyn yrityksen tai henkilön tekemät ilmoitukset
 • Rekisterinpitäjän tiedustelut yritykseltä tai julkisyhteisön edustajalta

 • Yleisesti saatavilla olevat tiedot, kuten
 • Julkaisut (yritys- ja puhelinluettelot)
 • Julkiset rekisterit (kaupparekisteri)
 • Markkinoilla olevat ostettavat rekisteritiedot (yritykset, jotka myyvät rekisteritietoja)
 • Tiedotusvälineet (sanoma- ja aikakauslehdet)
 • Muut julkaisut (tietokannat, internetissä julkaistut tiedot)

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisena. Rekisteri on tallennettu atk:lle Mercurin tietojärjestelmään, johon on pääsy vain Mercuri International Oy:n henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, joille on annettu henkilökohtaiset käyttöoikeudet.

Järjestelmä on suojattu Mercuri International Oy:n tietoturvapolitiikan mukaisesti.

8. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.